Responsive image
服务流程

如果您有任何疑问,或者想要提供技术服务,您可以与我们联系。具体实验室服务流程如下:

                                   
                         

1

联系我们,提出技术服务需求

2

专家组论证研究方案

3

确定合作内容

4

签订技术服务协议书及保密协定

5

项目实施

6

定期进展汇报

7

分析实验结果,提交实验报告

8

根据客户需求,协商进一步